• nowy napis 1
  • oryginalny napis 2
  • projekt napisu 3

«Obecność»

W roku 2017 w trakcie prac inwentaryzacyjnych odnaleźliśmy na strychu siedziby Teatru Cinema litery napisu Felsbaude, który do końca Drugiej Wojny Światowej wisiał na szczycie budynku. Znalezisko to stało się punktem wyjścia do interwencji typograficznej, która pojawiła się w szczycie budynku w postaci słowa Obecność dokładnie w miejscu niegdysiejszego napisu Felsbaude. W ten sposób dawny wizerunek schroniska górskiego połączyliśmy z dzisiejszym – domu sztuki, teatru i swoistej kunstkamery. Liternictwo napisu «Obecność» zostało odlane z betonu.