• Michałowice (dawniej: Kiesewald/Kieswald) – staw/jeziorko 1
  • siedziba "Teatru Cinema" (dawniej: "Felsbaude") – widok od strony stodoły 2
  • napis "Obecność" na elewacji "Felsbaude" 3
  • wnętrze "Teatru Cinema" 4

miejsce: Michałowice

Michałowice (poprzednio Kiesewald) to założona na początku xvii wieku górska kolonia malowniczo położona w Sudetach, u podnóża Karkonoszy, pomiędzy Górami Izerskimi a Kotliną Jeleniogórską. Wieś w xix wieku zmieniła się w kurort dla kręgów lipskiej i berlińskiej inteligencji. Niezrealizowany plan regulacji i rozbudowy miejscowości opracowany w 1927 roku przez znanego berlińskiego profesora urbanistyki Hermana Jansena jest ostatnim śladem tego epizodu. Po wojnie Michałowice nadal pełniły funkcje wypoczynkowe. Mieściły się tam liczne pensjonaty i Ośrodki Wczasów Pracowniczych. W miejscowości znajduje się obecnie siedziba Teatru Cinema, działającego od roku 1992 w wielkim domu (Felsbaude) o kilkusetletniej historii.

Siedziba "Teatru Cinema" (dawniej "Felsbaude") to jeden z większych domów w kolonii Dreimartinsdorf (potem Kiesewald i obecnie Michałowice). Z jednej strony dom chowa się w zagłębieniu ogrodu, z drugiej zaś otwiera na pochyłą uliczkę, obok której planujemy mini-kompleks architektoniczny Latarnia Górska. Przebudowa decydująca o współczesnym kształcie Felsbaude przypadła na okres międzywojenny. Malowniczy i wynikający z naturalnego rozwoju wernakularny charakter budynku został zastąpiony rodzajem stylu rodzimego (Heimatstil). Efekty kolejnych rozbudów zostały ujednolicone, a budynek został nakryty wysokim dachem z lukarnami nadając mu charakter landhausu. Od strony wejścia dom otrzymał szeroką, dwupiętrową facjatę z napisem Felsbaude w szczycie.

Teatr Cinema powstał w 1992 roku we wsi Michałowice, niedaleko Szklarskiej Poręby w dawnym Felsbaude. Założycielem tej niezależnej grupy jest Zbigniew Szumski, plastyk i scenograf. Teatr Szumskiego najkrócej można określić jako neosurrealistyczny teatr ruchu.