• elewacja obecnej stodoły, od strony południowej 1

«Galeria Multi­sensoryczna»

Galeria będzie się znajdować w stuletniej drewnianej stodole, pomiędzy Oranżerią-Schroniskiem dla Niechcianych Roślin a Domem Czasu Odzyskanego i będzie wygodnie skomunikowana poprzez pomost i taras z oboma obiektami. Galeria z założenia ma pozwalać na realizację działań z różnych obszarów sztuki, w tym testowanie różnych form multimedialnych. Obiekt będzie również przestrzenią dla działań edukacyjnych, w szczególności z zakresu architektury DIY oraz edukacji ekologicznej. Będzie jednocześnie pełnić funkcję świetlicy dla lokalnej społeczności.