«Dom Czasu Odzyskanego»

(etap trzeci, główny, rok 2021)

“Dom Czasu Odzyskanego” to w zamyśle rodzaj domu-samotni otwartego na panoramę Gór Izerskich, który umożliwi krótkie pobyty przyznawane wybranym osobom przez Radę Domu w formie bezinteresownego daru. Dom ma również pełnić funkcję zaplecza dla wydarzeń – zarówno organizowanych w ramach programu Domu, jak i przez mieszkańców Michałowic. Będzie to z jednej strony w pełni funkcjonalna przestrzeń zapewniająca komfort przebywania, z drugiej zaś materializacja alternatywnej architektury, przetwarzającej zastane otoczenie i jego odzyskane fragmenty w zgodzie z koncepcję powtórnego obiegu materiałów i idei Michaela Braungart’a znaną jako Cradle to Cradle.

Dom będzie zapewniał podstawowe wygody: łazienkę, miejsce do przygotowania posiłków. Główną część stanowić będzie wielofunkcyjna przestrzeń z szerokim widokiem na sylwetkę Gór Izerskich. Kadrowanie widoków i doświadczanie wyjątkowości tego miejsca jest jedną z towarzyszących nam intencji. Chcemy stworzyć miejsce wolne od presji [nad]produktywności twórczej i merkantylnej polityki produktu artystycznego. Wierzymy w to, że stworzenie miejsca dedykowanego swoistej antyekonomii czasu wolnego i odpoczynku stwarza sytuację niedostępną w tradycyjnym formacie rezydencji.