«Latarnia Górska» – «Miejsce Czasu Odzyskanego»

„Latarnia Górska” to interwencja artystyczno-architektoniczna, której celem jest stworzenie w karkonoskich Michałowicach niezależnej przestrzeni kulturowej o funkcjach pożytku publicznego.


Będzie to mini-zespół obiektów architektonicznych z przeznaczeniem na rezydencje artystyczne, działania artystyczne i społeczne, edukację architektoniczną w zakresie architektury samotwórczej i edukację ekologiczną.

Projekt podzielony jest na cztery etapy:

 1. E1 interwencja typograficzna “Obecność”
  (2018; stan: zrealizowana)
 2. E2 budowa szklarnii/oranżerii – “Schroniska dla Niechcianych Roślin”
  (2020; stan: gotowy projekt architektoniczny)
 3. E3 budowa ‘antyrezydencji’ – “Domu Czasu Odzyskanego”
  (2021; stan: gotowy projekt koncepcyjny)
 4. E4 adaptacja starej stodoły na cele kulturalno-edukacyjne i galeryjne wraz z budową tarasu widokowego
  (2022; stan: studium)

Każdy z tych etapów realizuje inny wymiar interwencji w niezwykłe przyrodniczo i kulturowo otoczenie Teatru Cinema, na którego terenie powstaje nasze działanie. Nad programem rezydencyjnym Latarni Górskiej czuwać będzie powołana przez nas Rada Domu. Wraz z budową Oranżerii w roku 2020 planujemy rozpoczęcie cyklu rezydencji artystycznych i działań kulturalnych, tymczasowo w siedzibie Teatru Cinema, a od 2021 roku, a więc w momencie ukończenia budowy Domu Czasu Odzyskanego, w docelowej przestrzeni rezydencyjnej.

Latarnia Górska powstaje na terenie i we współpracy z Teatrem Cinema.


zespół Latarni Górskiej:

Konrad Brynda, Piotr Bujas, Paweł Krzaczkowski, Katarzyna Szumska, Zbigniew Szumski

inicjatorzy:

Piotr Bujas, Paweł Krzaczkowski, Katarzyna & Zbigniew Szumscy

autorzy:

Konrad Brynda, Piotr Bujas, Paweł Krzaczkowski

gospodarze:

Katarzyna Szumska, Zbigniew Szumski, Stachu Szumski

rada Domu:

Marcin Barski, prof. Marek Chołoniewski, Monika Konrad, Katarzyna Kozyra, Monika Pasiecznik, dr Łukasz Stanek

partnerzy:

Atelier Konrad Brynda | Bureau for Architecture Design-Research | Betonovo | Teatr Cinema | Wiorama 3D